Diskuzní forum

Sbírám rozumné, slušné a krátké vzkazy, které se týkají mého webu nebo mé osoby.

 1. Martin Řehořek napsal:

  Výzva.

  Dobrý den.

  Úvodem musím poznamenat, že patřím ke skeptikům, z mnoha důvodů.. Domnívám se, že při současném rozsahu našeho poznání nejsme schopni určit jakými zákonitostmi se řídí vývoj podnebí. Dva důvody vidím jako zásadní.
  Podnebí, jako dlouhodobý stav počasí, je časové období řádu tisíců let. Prostřednictví družic jsme, v posledních třiceti letech, schopni měřit určité aspekty teploty globálně, v případě množství skleníkových plynů v atmosféře a jejich meziročních změn jde na globální úrovni jen o odhady, pokud jdeme v čase zpět až před průmyslovou revoluci míra nepřesnosti odhadů se ještě zvyšuje. Z poznatků za tak krátké období není možné cokoli predikovat, kreslit různé vývojové grafy do minulosti nebo budoucnosti nedává smysl.
  Člověk produkuje zejména CO2 a metan. Vliv těchto emisí na skleníkový efekt je odhadováno na max. 2 % Opravdu má člověk takovou moc a může omezováním nebo zvýšenou emisí „regulovat“ globální teplotní poměry s přesností na desetiny stupně C ? Pochybuji.

  Výzvu Vám neposílám z důvodu polemiky zda současná tendence ve vývoji podnebí je krátkodobý výkyv nebo dlouhodobý trend.
  Za velmi nebezpečnou považuji akceleraci obav společnosti z dopadů případných změn klimatu Tyto obavy, živené masivní kampaní médií, vyvolávají poptávku po rychlém přijetí razantních opatření na „záchranu“ planety, která mohou mít na společnost devastující dopady.
  I když se domnívám, že klimatologie není schopna připravit vědecky podložený věrohodný scénář budoucího vývoje, souhlasím s názorem, že je nutné pracovat na adaptační strategii pro případ, že se skutečně naplní nějaký pesimistický scénář.
  Základem, na který mohou navazovat další opatření, jakékoliv úspěšné adaptační strategie musí být dostatek energie, ze spolehlivých zdrojů. Bez energie jsme nemáme šanci. Lidstvo má v současné době k dispozici pouze 2 možnosti – zdroje na fosilní paliva a jaderné elektrárny. Velkou část vědeckých kapacit bychom tedy měli přesunout do výzkumu jaderné a termojaderné energie, zapomenou na obnovitelné zdroje. Místo toho, je ale politiky a aktivisty, i Vašimi vědeckými kolegy, preferována sebevražedná strategie zavírání uhelných a jaderných elektráren, podpora obnovitelných zdrojů a decentralizace energetiky.

  Pokud již klimatologové, včetně Vás, vydávají různá varování před klimatickými změnami, měli byt také varovat před nebezpečím radikálních a nepromyšlených kroků a zejména se důrazně postavit proti zneužívání problematiky klimatu politiky a různými aktivistickými skupinami. Chápu, že je těžké čelit stále radikálnějším aktivistickým výzvám, a může se stát, že Vás příště do ČT nepozvou,.
  Rozpoutal se „hon“ na uhlíkové a metanové emise ve všech oblastech života, i sebe nesmyslnější nápady mají v dnešní době šanci na realizaci. Studenti nechodí do školy a jsou společensky oceňováni za odpovědný přístup, matky nechtějí mít děti, apod.
  Radikální zásahy do života společnosti, v zájmu „záchrany planety“, mohou západní společnost rozložit (po stránce ekonomické, sociální a politické) daleko dřív, než vůbec nějaké negativní klimatické změny pocítíme.

  „Klimatická společenská spirála“ se točí čím dál rychleji. Vědci, včetně Vás, jste ji pomáhali roztočit, je nejvyšší čas začít brzdit. Obrovské ekonomické a společenské škody již vznikly, ale zatím nejsou fatální. Zodpovědnost je i na Vás.

  S pozdravem Martin Řehořek

 2. Marshallbxp napsal:

  удалите,пожалуйста! .

 3. Infraredayq napsal:

  удалите,пожалуйста! .

 4. Garminzorl napsal:

  удалите,пожалуйста! .

 5. Pouringkcd napsal:

  ???????,??????????! .

 6. Bluetoothmju napsal:

  ???????,??????????! .

 7. Minelabclq napsal:

  ???????,??????????! .

 8. iAquaLinkntx napsal:

  ???????,??????????! .

 9. Irrigationapp napsal:

  ???????,??????????! .

 10. Broncodnm napsal:

  ???????,??????????! .

 11. Annotationstta napsal:

  ???????,??????????! .

Přidej zprávu