Granty

Přehled grantů a projektů kde jsem, nebo jsem byl, spoluřešitelem. U všech projektů je spolupříjemcem nebo příjemcem Český hydrometeorologický ústav. Podrobnosti k jednotlivým projektům by měly být k nalezení v Informačním systému výzkumu a vývoje.

Barevná indikace odpovídá těmto kategoriím: