Poznámka k oteplování oceánu

M. Jirsa | 02.10.2019

Důvěryhodnost zpráv IPCC je založena na kvalitě citovaných vědeckých publikací. V tomto kontextu mám vážný problém s citací bombasticky medializovaného článku Resplandy L, et al. (Nature 2018, 563(7729), 105-8) popisujícího rychlejší oteplování oceánu než by odpovídalo hodnotám z projektu Argo. Krátce po zveřejnění práce našel amatérský klimatolog dr. Lewis hned na první straně závažnou chybu ve výpočtu, po jejíž korekci nový výpočet závěry autorů vyvrátil. Dr. Lewis autory na chybu opakovaně upozornil e-mailem. Když nereagovali, zveřejnil recenzi článku na webu Dr. Judith Curry a odkaz na recenzi v blogu pod článkem. Dr. Keeling poté na webu RealClimate chybu přiznal, výpočet opravil, ale vyměnil i některá zdrojová data, takže nově vypočtená hodnota původní závěr "potvrdila". Po zveřejnění chyby zahájila redakce časopisu ve snaze vyklouznout z ostudy vyvolané fatálním selháním recenzního řízení jednání s autory o stažení práce a na titulní straně vyvěsila odkaz na blog s informací "This article has been changed".
Ve výše uvedené zprávě IPCC se citace práce Resplandy a spol. objevila kapitole 5 odst. 5.2.2.3, a to evidentně zcela mimo kontext. Dále však článek citovali autor zprávy Cheng a spol. (Science 2019), na jejichž práci je založena prognóza tepelného obsahu oceánů prezentovaná na Fig. 5.1. Ve stejný den, kdy panel IPCC zprávu veřejně prezentoval na tiskové konferenci, Resplandy a spol. práci z časopisu Nature stáhli s odkazem na závažnost odhalené chyby, takže článek tímto dnem přestal de iure existovat. De facto ale zůstal nadále vyvěšený na stránkách Nature, avšak v záhlaví se objevila "retraction note" s datem stažení a s proklikem na prohlášení autorů, že na svých výsledcích víceméně trvají a staženou práci po úpravách zveřejní jinde. Příběh jasně ukazuje, že omezená důvěra k vědcům, vědeckým časopisům a vědeckým institucím IPCC nevyjímaje má svoje racionální opodstatnění.

Přidat nový příspěvek