"Klimatická nouze"?

Pavel Rada | 10.12.2019

Mám za to, že tento pojem je i přes svou vágnost přeci jen jedním s nejvýstižnějších kterými se dnes snažíme situaci pojmenovat.

Uvedu příklad. Lesy se v ČR začaly velkoplošně rozpadat. Stromoví odumírá dokonce i ve městech kde by se dalo čekat, že lidé spíše najdou pro mimořádný význam zeleně odpovídající prostředky. Před několika lety až desetiletími byl tento trend varovně znát zejména na defoliaci smrkových porostů v celém mírném pásmu. Nejprve hlavně vlivem kyselých deštů.
Zhruba od roku 2015 u nás ze změnou klimatu a nárůstu extrémného sucha i pro dlouhodobou lesnickou nečinnost (nedostatečná zákonná proměna složení..), se rozpadají porosty a nejen ty smrkové kde se za hlavního viníka pokřiveně označuje kůrovec. Problém totiž netkví v kůrovci jako v narušení stability klimaticko-ekologických vazeb.

Lesní zákon sice máme. Krizový zákon také - ale jak je vidět tak v realitě vleklé dlouhodobé změny prakticky nikdo nedokáže situaci efektivně řešit. Nouzová řešení zatím marně hledáme až se po pěti letech tutlání ... náhle hovoří dokonce o nezvládnutelné katastrofě lesnictví - které se evidentně dostalo do aprosto neobvyklé nouze.

To už by mi přišlo rozumější, pokud by se před pěti a více lety začalo třeba pod hlavičkou pojmu "klimatická nouze" vážněji diskutovat, a né se od problému častěji distancovat s odůvodněním, že kima se vždy měnilo, nemáme použitelný zákon, nebo že vývoj technologií vše jednou vyřeší... a ted se držme aktualit ekonomiky a ono se to nějak spraví... Sotva!

Problém změny klimatu totiž považuji za velmi neobvyklý v celé lidské historii. Takto gradientem velká změna s hrozícím rozsahem několik stupnů, totiž a globálně nenastala od období PETM před 55miliony let.

S takovouto situací se ani biosféra, ani jedinci druhu homo - natož civilizované lidstvo, prakticky nikdy globálně nesetkalo. Podobné ale menší výkyvy - pokud vyřešilo - tak pravidelně migrací. Na rozhraních geologických epoch to vždy znamealo celkovou přestavbu života včetně vymírání druhů a zejména těch v nejmasivnějších v nadstavbě.

Proto pochopitelně dnes nikdo neví a dokonce ani netuší co se vlastně komplexně děje. Natož aby věděl co s tím dělat. Věda (jednotlivci převážně jednoho oboru) sice např. ve zprávě IPCC už před 30 lety na jev upozornila ... politici se i v Paříži snažili ... koncentace CO2 ale dál rostou a rostou. Takže skutek zákonně organizované politiko-ekonomiky utek. Demokracie na to nestačí a válčit se nikomu s lidským klimatem (přebujelou konzumní chtivostí) nechce.

V takové situaci nepovažuji za divné, že ke slovu více přicházejí nečekané anomálie jevů přírodních i anomálie reakcí lidských - jako Gréta T.

S pokračováním geohistoricky ojedinělé klimatické změny se nutně budou objevovat nečekané komplexní jevy na které společnost není vůbec připravena legislativou a dokonce pro ně proto nemá ani situaci adekvátní pojmenování.

Přidat nový příspěvek