Seznam odborných i populárních článků, publikací a příspěvků na konferencích, rozhovorů v tisku. Barevná indikace odpovídá těmto kategoriím:

impaktovaný časopis recenzovaný časopis samostatná recenzovaná publikace sborníkové řady zprávy a rozhovory konferenční sborníky učební a metodické texty

 Tolasz, R., Polcarová, E. (Eds), 2023. První konferecen  PERUN. Sborník příspěvků z První konference PERUN (16.–18. října 2023) v Průhonicích. Praha: ČHMÚ, 299 s., ISBN 978-80-7653-063-8. https://doi.org/10.59984/978-80-7653-063-8

 Tolasz, R., Šustková, V., 2023. Rajonizace kategorií vybraných hydrometeorologických rizik. In: Tolasz, R., Polcarová, E., (Eds.), 2023. Sborník příspěvků z První konference PERUN (TA ČR, SS02030040). Praha: ČHMÚ, 139–143, ISBN 978-80-7653-063-8. https://doi.org/10.59984/978-80-7653-063-8.18

Tolasz, R., Čekal, R., Škáchová, H., 2023. Rok 2022 v České republice. Meteorologické zprávy, 76, 1, 2-16, ISSN 0026-1173. Dostupné online: https://doi.org/10.59984/mz.2023.01.01

 Tichavský, R., Lenart, J., Fabiánová, A., Tolasz, R.,2023. Tree-ring records of surface displacements in a coal-mining subsided region and their links to hypsometric changes and extreme precipitation. Catena, 221 (2023). https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106758

Marek, M. V. et al., 2022. Klimatická změna. Příčiny, dopady a adaptace. Academia, Praha, 350 s., ISBN 978-80-200-3362-8.

Tolasz, R., Čekal, R., Škáchová, H., 2022. Rok 2021 v České republice. Meteorologické zprávy, 75, 1, 2-16, ISSN 0026-1173. Dostupné online: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/casmz/assets/2022/MZ_01_2022.pdf

RVVI, 2021. Klimatická neutralita: stanovisko Komise pro problematiku klimatu při RVVI, Úřad vlády České republiky, 1. vydání, ISBN: 978-80-7440-260-9. Dostupné online: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=889093&ad=1&attid=936857

Tolasz, R., Čekal, R., Škáchová, H., Vlasáková, L., 2021. Rok 2020 v České republice. Meteorologické zprávy, 74, 2, 33-45, ISSN 0026-1173. Dostupné online: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/casmz/assets/2020/CHMU_MZ_1-20.pdf

Daňhelka, J., Tolasz, R., Krška, K., Macoun, J., Elleder, L., 2020. Kde se historie dotýká oblaků a řek. Český hydrometeorologický ústav Praha, 1. vydání, 142 stran, ISBN 978-80-7653-005-8.

Tichavský, R., Fabiánová, A., Tolasz, R., 2020. Intra-annual dendrogeomorphic dating and climate linkages of flood events in headwaters of central Europe. Science of the Total Environment, Vol. 763. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142953

Valík, A., Brázdil, R., Zahradníček, P., Tolasz, R., Fiala, R., 2020. Precipitation measurements by manual and automatic rain gauges and their influence on homogeneity of long‐term precipitation series. International Journal of Climatology, 41. https://doi.org/10.1002/joc.6862

Tolasz, R., Čekal, R., Škáchová, H., Vlasáková, L., 2020. Rok 2019 v České republice. Meteorologické zprávy, 73, 1, 1-11, ISSN 0026-1173. https://www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/casmz/assets/2020/CHMU_MZ_1-20.pdf

Tolasz, R., 2020. Diskuse o změnách klimatu. Živa, č. 1, ročník LXVIII, s. 1-2. ISSN 0044-4812.

Valík, A., Brázdil, R., Zahradníček, P., Tolasz, R., Možný, M., Řezníčková, L., 2019. Measurements of sunshine duration by automatic sensors and their effects on the homogeneity of long-term series in the Czech Republic. Clim Res, Vol. 78: 83–101. ISSN 0936-577X. https://doi.org/10.3354/cr01564

Šilhán, K., Tichavský, R., Fabiánová, A., Chalupa, V., Chalupová, O., Škarpich, V., Tolasz, R., 2019. Understanding complex slope deformation through tree-ring analyses. Science of the Total Environment, Vol. 665, pp. 1083–1094, doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.195, WOS:000460628600109, ied: 2-s2.0-85061659967. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.195

Tolasz, R., Čekal, R., Škáchová, H., Vlasáková, L., 2019. Rok 2018 v České republice. Meteorologické zprávy, 72, 1, 1-10, ISSN 0026-1173. https://www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/casmz/assets/2019/chmu_mz_1-19.pdf

Voženílek, V., Vondráková, A., Tolasz, R., 2018. Návrh koncepce kartografického stylu ČHMÚ. Meteorologické zprávy, 71, 4, 99-104, ISSN 0026-1173. 

Tichavský, R., Kluzová, O., Břežný, M., Ondráčková, L., Krpec, P., Tolasz, R., Šilhán, K., 2018. Increased gully activity induced by short-term human interventions –Dendrogeomorphic research based on exposed tree roots. Applied Geography 98 (2018) 66–77, WOS:000445982800007, ied: 2-s2.0-85049573790. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.07.008

Tolasz, R., 2018. On-Line QC and Spatial Analysis of Meteorological Data. In: 7th International Conference on Cartography and GIS. Proceedings, Vol. 1 and Vol. 2, 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria, pp. 369-375, ISSN: 1314-0604. 

Brázdil, R., Stucki, P., Szabó, P., Řezníčková, L., Dolák, L., Dobrovolný, P., Tolasz, R., Kotyza, O., Chromá, K., Suchánková, S., 2018. Windstorms and forest disturbances in the Czech Lands: 1801–2015. Agricultural and Forest Meteorology 250–251 (2018) 47–63, wos: 000427338400005, eid: 2-s2.0-85039150531. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2017.11.036

Tolasz, R., Baláková, L., Čekal, R., Škáchová, H., 2018. Rok 2017 v České republice. Meteorologické zprávy, 71, 1, 1-9, ISSN 0026-1173.

Brázdil, R., Valík, A., Zahradníček, P., Řezníčková, L., Tolasz, R., Možný, M. (2017). Wind-stilling in the light of wind speed measurements: the Czech experience. Climate Research, Vol. 74: 131–143, WOS: 000418809900004, eid: 2-s2.0-85040571877. https://doi.org/10.3354/cr01492

Kvítek, T., Tolasz, R., Kaplická, M., 2017. Klimatologická charakteristika území. In: Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce. In. Kvítek, T. (Ed.)  a kol., Povodí Vltavy, státní podnik, 1. vydání, s. 272, ISBN: 978-80-270-2488-9. 

Tolasz, R., Čekal, R., Škáchová, H., Školoudová, L. (2017): Rok 2016 v České republice. Meteorologické zprávy, 70, 1, s. 1-7, ISSN 0026-1173. 

Brázdil, R., Zahradníček, P., Řezníčková, L., Tolasz, R., Štěpánek, P., Dobrovolný, P. (2017): Spatial and temporal variability of mean daily wind speeds in the Czech Republic, 1961–2015. Climate Research, Vol. 72: 197–216, WOS: 000406132100004. https://doi.org/10.3354/cr01464

Tichavský, R., Šilhán, K., Tolasz, R. (2016): Tree ring-based chronology of hydro-geomorphic processes as a fundament for identification of hydro-meteorological triggers in the Hrubý Jeseník Mountains (Central Europe). Sci Total Environ (2016). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.12.073

Brázdil, R., Hostýnek, J., Řezníčková, L., Zahradníček, P., Tolasz, R., Dobrovolný, P., Štěpánek, P. (2016): The variability of maximum wind gusts in the Czech Republic between 1961 and 2014. International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.4827.
Lipina, P., Řepka, M., Kliegrová, S., Tolasz, R., Valeriánová, A. (2016): Kontrola pravidelných meteorologických dat v databázi CLIDATA. Meteorologické zprávy, 69, 2, s. 41-48, ISSN 0026-1173.
Tolasz, R., Čekal, R., Kolářová, L., Škáchová, H. (2016): Rok 2015 v České republice. Meteorologické zprávy, 69, 1, s. 1-9, ISSN 0026-1173.

Tichavský, R., Šilhán, K., Tolasz, R. (2016): Tree ring-based chronology of hydro-geomorphic processes as a fundament for identification of hydro-meteorological triggers in the Hrubý Jeseník Mountains (Central Europe). Sci Total Environ (2016), DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.12.073.

Brázdil, R., Hostýnek, J., Řezníčková, L., Zahradníček, P., Tolasz, R., Dobrovolný, P., Štěpánek, P. (2016): The variability of maximum wind gusts in the Czech Republic between 1961 and 2014. International Journal of Climatology. https://doi.org/10.1002/joc.4827

Lipina, P., Řepka, M., Kliegrová, S., Tolasz, R., Valeriánová, A. (2016): Kontrola pravidelných meteorologických dat v databázi CLIDATA. Meteorologické zprávy, 69, 2, s. 41-48, ISSN 0026-1173.

Tolasz, R., Čekal, R., Kolářová, L., Škáchová, H. (2016): Rok 2015 v České republice. Meteorologické zprávy, 69, 1, s. 1-9, ISSN 0026-1173.

 Blažek, Z., Lipina, P., Tolasz, R. (2015): Teplotní a srážkové poměry Ostravska v obodobí 1961-2013. Meteorologické zprávy, 68, 5, s. 129-140, ISSN 0026-1173.

 Tolasz, R. (2015): Počasí v České republice v roce 2014.Meteorologické zprávy, 68, 1, s. 1-X, ISSN 0026-1173.

 Bannerman, B., Stuber, D., Tolasz, R., Sebbari, R., Palmer, S., Xiong, A., Flannery, J. (2014): Climate Data Management System Specifications. WMO-No. 1131, World Meteorological Organization, Geneva, ISBN 978-92-63-11131-9.

 Spinoni, J., Szalai, S., Szentimrey, T., Lakatos, M., Bihari, Z., Nagy, A., Németh, Á., Kovács, T., Mihic, D., Dacic, M., Petrovic, P., Kržič, A., Hiebl, J., Auer, I., Milkovic, J., Štepánek, P., Zahradnícek, P., Kilar, P., Limanowka, D., Pyrc, R., Cheval, S., Birsan, M., Dumitrescu, A., Deak, G., Matei, M., Antolovic, I., Nejedlík, P., Štastný, P., Kajaba, P., Bochnícek, O., Galo, D., Mikulová, K., Nabyvanets, Y., Skrynyk, O., Krakovska, S., Gnatiuk, N., Tolasz, R., Antofie, T., Vogt, J. (2014):Climate of the Carpathian Region in the period 1961–2010: climatologies and trends of 10 variables. International Journal of Climatology. 34, pp. xxx-xxx. https://doi.org/10.1002/joc.4059

 Tichavský, R., Šilhán, K., Tolasz, R. (2014): Origin, Triggers and Spatio-Temporal Variability of Debris Flows in High-Gradient Channels (A Case Study from the Culmination Part of the Moravskoslezské Beskydy Mts.; Czech Republic). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 9, No. 3, p. 5 – 16, ISSN 1842-4090.

 Tolasz, R. (2014): Počasí v České republice v roce 2013.Meteorologické zprávy, 67, 1, s. 1-5, ISSN 0026-1173.

 Tolasz, R. (2013): CLIDATA Forum – třetí setkání uživatelů databázového systému CLIDATA. Meteorologické zprávy, 66, 4, s. 125, ISSN 0026-1173.

 Tolasz, R. (2013): Změny ročního chodu srážek v České republice od roku 1961.Meteorologické zprávy, 66, 4, s. 104-109, ISSN 0026-1173.

 Daňhelka, J., Hanel, M., Kulasová, B., Pretel, J., Tolasz, R. (2013): Simulace potenciálních dopadů klimatické změny na vodní hospodářství: současné možnosti a limity. Vodní hospodářství, 63, 3, s. 69-72.

 Tolasz, R. (2013): Počasí v České republice v roce 2012. Meteorologické zprávy, 66, 1, s. 1-5, ISSN 0026-1173.

 Hájková, L., Voženílek, V., Tolasz, R. (2012): Atlas fenologických poměrů Česka/Atlas of the Phenological Conditions in Czechia. ČHMÚ Praha, UP Olomouc, ISBN 978-80-244-3005-8.

 Štěpánek, P., Zahradníček, P., Brázdil, R., Tolasz, R. (2012): Metodologie kontroly a homogenizace časových řad v klimatologii. ČHMÚ, Praha, 118 s., ISBN 978-80-86690-97-1.

 Tolasz, R. (2012): Počasí v České republice v roce 2011. Meteorologické zprávy, 65, 2, s. 33-35, ISSN 0026-1173.

 Brázdil, R., Šilhán, K., Pánek, T., Dobrovolný, P., Kašičková, L., Tolasz, R.(2012): The influence of meteorological factors on rockfall in the Moravskoslezské Beskydy Mts., Geografie, 1, 117, pp. 1–20.

 Tolasz, R., Pretel., J. (2011): Climate Change Indicators as a Core for Adaptation Options in the Czech Republic. Climate Change Conference, Seattle, USA.

 Šilhán, K., Brázdil, R., Pánek, T.,Dobrovolný, P., Kašičková, L., Tolasz, R., Turský, O., Václavek, M. (2011): Evaluation of meteorological controls of reconstructed rockfall activity in the Czech Flysch Carpathians. Earth Surface Processes and Landforms, Vol. 36, Issue 10, ISSN: 1096-9837. https://doi.org/10.1002/esp.2211

 kolektiv (2011): Guide to Climatological Practices, WMO-No. 100, Ženeva, ISBN 978-92-63-10100-6.

 Tolasz, R. (2011): Počasí v České republice v roce 2010. Meteorologické zprávy, 64, 1, s. 1-3, ISSN 0026-1173.

 Holtanová, E., Tolasz, R., Pretel, J., Metelka, L., Jílková, J., Voženílek, V. (2010): Příčiny a důsledky změny klimatu. Ochrana ovzduší, č.4, s. 15-19.

 Tolasz, R., Holtanová, E., Voženílek, V., Vávra, A., Pechanec, V., Vondráková, A., Jílková, J., Šeflová, J., Němcová, Z., Jurek, M. (2010): E-learningové kurzy o klimatu a jeho změně pro široké spektrum uživatelů (projekt e-klima). Meteorologické zprávy, 63, 5, s. 156-163, ISSN 0026-1173.

 Holtanová, E., Tolasz, R., Voženílek, V., Jílková, J. (2010): EKLIMA: Tutorial e-learning model for lifelong learning in selected spheres of the Environment. 10th EMS Annual Meeting, 10th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM) Abstracts, held Sept. 13-17, 2010 in Zürich, Switzerland.

 Hejkrlík, L., Tolasz, R. (2010): Bowen’s signal is not present in Czech fog series. 5th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew, held 25-30 July, 2010 in Münster, Germany.

 Tolasz, R. (2010): Rozmary počasí v Česku v průběhu roku 2009. Meteorologické zprávy, 63, 1, s. 1-4.

 Němec, J., Kopp, J. a kol. (2009): Vodstvo a podnebí v České republice v souvislosti se změnou klimatu Tolasz, R. kapitoly Klimatický systém Země, Proměnlivost a variabilita klimatu a část kapitolyProjevy změny klimatu v ČR. Consult Praha, 256 s., ISBN 80-903482-7-0.

 Novák, P., Žejdlík, T., Tolasz, R. (2009): Deset let využívání dat detekce blesků v Českém hydrometeorologickém ústavu. Meteorologické zprávy, 62, 6, s. 165-172, ISSN 0026-1173.

 Tolasz, R. (2009): Meteorologie a klimatologie tvoří v Českém hydrometeorologickém ústavu nedělitelný systém. Meteorologické zprávy, 62, 5, s. 143-147, ISSN 0026-1173.

 Tolasz, R. a kol. (2009): Lokální varovný protipovodňový systém pro obec Olešnice v Orlických horách. Praha, ČHMÚ, 70 s., ISBN 978-80-86690-73-5.

 Tolasz, R. (2009): Database Processing of Climatological Data. Praha, Czech Hydrometerological Institute, 66 pp., ISBN 978-80-86690-68-1.

 Metelka, L., Tolasz, R. (2009): Klimatické změny: Fakta bez mýtů. Centrum pro otázky životního prostředí, UK Praha, ISBN 978-80-87076-13-2.

 Možný, M., Tolasz, R., Nekovář, J., Sparks, T., Trnka, M., Žalud, Z. (2009): The impact of climate change on the yield and quality of Saaz hops in the Czech Republic. Agric. Forest Meteorol., 149, pp. 913-919. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2009.02.006

 Tolasz, R. (2009): Rok 2008 v Česku- Počasí a aktuální podnebí. Meteorologické zprávy, 62, 1, s. 1-4.

 Brázdil, R., Chromá, K., Dobrovolný, P., Tolasz, R. (2009): Climate fluctuations in the Czech republic during the period 1961-2005. International Journal of Climatology, 29, pp. 223-242. https://doi.org/10.1002/joc.1718

 Hejkrlik, L., Novak, P., Tolasz, R. (2008): Frequency of thunderstorms in the Czech Republic isprobably decreasing. Plinius Conference Abstracts,Vol. 10, PLINIUS10-A-00008, 200810th Plinius Conference on Mediterranean Storms.

 Tolasz, R. (2008): Využití mapové tvorby v meteorologii a klimatologii. Kartografické listy, 16, s. 68 – 78, Bratislava, ISBN 978-80-89060-12-2.

 Tolasz, R. (2008): Databázové zpracování klimatologických dat. Sborník prací ČHMÚ, sv. 52, 1. vydání, 68 s., ISBN 978-80-86690-50-6.

 Tolasz, R. (2008): Průběh počasí v roce 2007. Meteorologické zprávy, 61, 1, 1-4.

 Chromá, K., Brázdil, R., Dobrovolný, P., Tolasz, R. (2007): Climatic fluctuation in the Czech Republic in the period 1961-2005. In Geophysical Research Abstracts. Volume 9. EGU General Assembly 2007. Vienna : EGU, 2007. ISBN 1029-7006, s. 1-1. 15.4.2007, Vienna.

 Tolasz, R. (editor) (2007): Atlas podnebí Česka. Praha a Olomouc, 1. vydání, 256 s., ISBN 978-80-86690-26-1.

 Tolasz, R.Změna klimatu očima klimatologa, Mf Dnes, 24.1.2007, s.14.

 Moberg, A., Jones, P. D., Lister, D., Walter, A., Brunet, M., Jacobeit, J., Alexander, L. V., Della-Marta, P. M., Luterbacher, J., Yiou P., Chen, D., Klein Tank, A. M. G., Saladié, O., Sigró, J., Aguilar, E., Alexandersson, H., Almara, C., Auer, I., Barriendos, M., Hegery, M., Bergström, H., Böhm, R., Hitler, C. J., Caesar, J., Drebs, A., Founda, D., Gerstengarbe, F. W., Micela, G., Maugeri, M., Österle, H., Pandzic, K., Petrakis, M., Srnec, L., Tolasz, R., Tuomenvirta, H., Werner, P. C., Linderholm, H., Philips, A., Wanner, H., Xoplaki, E. (2007): Indices for daily temperature and precipitation extremes in Europe analyzed for the period 1901–2000. J. Geophys. Res., VOL. 111, D22106. https://doi.org/10.1029/2006jd007103

 Řezníčková, L., Brázdil, R., Tolasz, R. (2007): Meteorological singularities in the Czech Republic in the period 1961-2002. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 88, no. 3-4, pp. 179-192. https://doi.org/10.1007/s00704-006-0253-5

 Brázdil, R., Dobrovolný, P., Elleder, L., Kakos, V., Kotyza, O., Květoň, V., Macková, J., Müller, M., Štekl, J., Tolasz, R., Valášek, H. (2005): History of Weather and Climate in the Czech Lands VII. Historical and recent floods in the Czech Republic. Masaryk university, CHMI, Brno, Praha, 370 pp. (in Czech with 83 pp. of English summary).

 Chromá, K., Brázdil, R., Tolasz, R. (2005): Spatio-Temporal Variability of Hailstorms for Moravia and Silesia in the Summer Half-Year of the Period 1961 – 2000. Meteorologický časopis – Meteorological Journal, 8(2): 65 – 74.

 Tolasz, R. (2004): Insurance Risk of Climate. EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 1, 00215.

 Metelka, L., Tolasz, R. (2004): Non-linear North Atlantic SLP Variability in Winter Period. In: 1st International CLIVAR Science Konference, Baltimore, USA.

 Brázdil, R., Chromá, K., Tolasz, R. (2003): Kolísání extrémně vlhkých a extrémně suchých měsíců v České republice. Meteorologické zprávy, 56, 3, 73-79.

 Pavlík, J., Němec, L., Tolasz, R., Valter, J. (2003): Mimořádné léto roku 2003 v České republice.Meteorologické zprávy, 56, 2003, 6, 161-165.

 Tolasz, R. (2003): Project CLIDATA. In: ECSN – Database Workshop, Helsinky, Finsko.

 Tolasz, R., Rožnovský, J., Valter, J., Kohut, M., Kott, I. (2004): Hodnocení sucha roku 2003 na území ČR. In: Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář „Extrémy počasí a podnebí“, Brno, březen 2004, ISBN 80-86690-12-1.

 Tolasz, R. (2002): Time density of climatological extremes. In: ECAC 2002, Brusel.

 Tolasz, R. (2002): GIS analysis of precipitation in complex terrain. In: 18th International Conference on Carpatian Meteorology, Belgrade.

 Tolasz, R., Brázdil, R., Stříž, M. (2002): Extreme daily rainfalls – an example of their GIS analysis in a complex terrain. EGS 2002, Nice.

 Štekl, J., Brázdil, R., Kakos, V., Jež, J., Tolasz, R., Sokol, Z. (2001): Extrémní denní srážkové úhrny na území ČR v období 1879 – 2000 a jejich synoptické příčiny. NKP, č. 31, Praha.

 Tolasz, R.Chování extrémů v klimatologických časových řadách. Práce a studie ČHMÚ, sešit 29, Praha 2001.

 Brázdil, R., Luterbacher, J., Tolasz, R., Květoň, V. (2001): Fluctuations of extremely cold and warm months in the Czech Republic during the period of instrumental records and their relation to the atmospheric circulation. In: Sborník abstraktů „150 let meteorologické služby ve střední Evropě“, Stará Lesná.

 Lipina, P., Tolasz, R., Židek, D. (2000): Automatizovaná staniční síť ČHMÚ pobočky Ostrava – zkušenosti s budováním a provozem, vazba na klimatologické databáze. Meteorologické zprávy 53, č. 3, s. 65 – 72.

 Coufal, L., Tolasz, R. (1999): Klimatologická databáze CLIDATA (Část METADATA – informace o měřících stanicích). Meteorologické zprávy, 52, č. 2, s. 55 – 58.

 Chlebek, A., Jařabáč, M., Tolasz, R., Židek, D. (1999): Mimořádné deště ve čtyřech beskydských klimatických stanicích a jejich hodnocení. Zpravodaj Beskydy „Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd“, 12, s. 45 – 52.

 Tolasz, R. (1998): Identifikace extrémů v klimatologických časových řadách. In: Globální klimatická změna: účinky, stav a úroveň řešení problému v měřítku České republiky (sborník abstraktů), Olomouc 30. 3. – 1. 4. 1998.

 Tolasz, R. (1998): Pracovní seminář “Kontrola meteorologických dat v programu MAP”. Meteorologické zprávy 51, č. 6, s. 187-189.

 Tolasz, R. (1998): Evropská konference o aplikované klimatologii. Meteorologické zprávy 51, č. 6, s. 185-186.

 Tolasz, R. (1998): EGS’98. Meteorologické zprávy 51, č. 3, s. 94-95.

 Tolasz, R., Coufal, L. (1998): The Static Quality Process as a Part of CLIDATA Application. In: Proceedings of the 2nd European Conference on Applied Climatology. 19 to 23 October 1998, Vienna, Austria. Österreichische Beiträge zu Meteorologie und Geophysik, Heft 19, Wien, ZAGM.

 Tolasz, R. (1998): Nové směry ve vývoji klimatologických databází. Meteorologické zprávy 51, č. 3, s. 85-87.

 Coufal, L., Tolasz, R. (1998): A Climate Data Processing, Control, Information a Archiving System (tentative proposal). In: Expert Meeting to Review and Assess the Oracle-based Prototype for Future Climate Database Management Systems (CDMS). (Toulouse, 12 to 16 May 1997). WMO-TD. 102. Geneva, WMO.

 Tolasz, R. (1997): Ad J. Förchtgott – Jarní sněhová kalamita na Ostravsku.Meteorologické zprávy, 50, č. 2, s. 51 – 52.

 Tolasz, R. (1997): Vybrané meteory na Lysé hoře. In: 100 let meteorologických pozorování na Lysé hoře. Sborník referátů ze semináře konaného na Lysé hoře 28. – 29. května 1997, Praha.

 Coufal, L., Tolasz, R., Židek, D. (1996): CLICOM – příručka pro uživatele. ČHMÚ, Praha.

 Tolasz, R. (1996): Délka slunečního svitu na severní Moravě a ve Slezsku. Sborník prací ČHMÚ, sv. 45, Praha, s.55 – 64.

 Hošek, A., Tolasz, R. (1996): Zhodnocení suchého období 1988 – 1993 v povodí Odry. Sborník prací ČHMÚ, sv. 45, Praha, s. 31 – 54.

 Tolasz, R. (1996): 25 let pozorování na klimatologické stanici Ostrava – Poruba. Sborník prací ČHMÚ, sv. 45, Praha, s. 9 – 30.

 Tolasz, R. (1996): Průměrné teploty a srážky geomorfologických jednotek severní Moravy a Slezska. Sborník ČGS, 101, č.3, s. 225 – 231.

 Tolasz, R. (1996): Evropská konference o aplikované klimatologii. Met.zpr., 49, č.4, s. 124 – 126.

 Tolasz, R. (1996): Analysis of 100-years time series of precipitation in Hodslavice (Nový Jičín district). In: European Conference on Applied Climatology, Norrköping, Sweden, 7 – 10 May 1996, pp. 126 – 127.

 Tolasz, R. (1996): Preliminary analysis of 100-years time series of precipitation in Hodslavice (Nový Jičín district). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica, 34, pp. 21 – 28.

 Hošek, A., Tolasz, R. (1995): Extrémní sucho v Moravskoslezských Beskydech v období 1988-1993. In: Vodní zdroje a vodní hospodářství Beskyd. Sborník prací z 3. konference Nadace Beskydy, Frýdek-Místek, duben 1995.

 Chlebek, A., Jařabáč, M., Tolasz, R. (1995): Měření srážek pro bilanci vody v lesnatých výzkumných povodích. Lesnictví-Forestry, 41, č.12, s. 555-565.

 Tolasz, R., Chlebek, A., Jařabáč, M.: Kvalita měření srážek v experimentálních povodích Moravskoslezských Beskyd. Zpravodaj Beskydy, 7, s. 219 – 222.

 Tolasz, R. (1995): Dlouhodobé změny rychlosti větru ve volné krajině a v příměstské zóně. Větrná energie, č.1, s. 9 – 11.

 Kříž, V. Schneider, B., Tolasz, R.(1994): Cvičení z meteorologie, klimatologie a hydrologie. Učební texty Ostravské university, Ostrava, 93 s.

 Sládek, I., Tolasz, R., Miessler, M. (1993): Wind energy in a varied terrain. In: Renewable energy, Clean Power 2001. London, s. 162 – 164.

 Tolasz, R. (1992): Porovnání klimatologických podmínek na Bílém Kříži a na Lysé hoře v roce 1991. In.: Vliv měnících se podmínek prostředí na produkci lesních dřevin, Bílý Kříž 1992, s. 118 – 125.

 Tolasz, R., Židek, D. (1992): Vliv návětří na zvláštnosti režimu srážek na Pradědu a Lysé hoře. Met.zpr., 45, č.4, s. 118 – 120.

 Demek, J., Quitt, E., Vysoudil,M., Tolasz, R. (1991): Vlastivěda Moravy.

 Kříž, V., Tolasz, R. (1990): Sněhová pokrývka hornatin a vrchovin Severomoravského kraje. Práce a studie ČHMÚ, 18, Praha, 1.vydání, 46 s., 19 tab., 29 obr.

 Tolasz, R. (1990): Pozorování meteorologických prvků v Beskydech. In.: Zpravodaj Beskydy 4/1991 – Bioklimatologie a lesní hospodářství, Bílý Kříž 3. – 5.12.1990, s.156 – 158.

 Litschmann, T., Tolasz, R. (1988): Příspěvek k prostorové interpretaci charakteristik klimatologických prvků. Práce a studie ČHMÚ, 12, Praha, 1.vydání, 27 s., 9 obr., 10 tab.