Životopis

Narodil jsem se v první polovině šedesátých let minulého století (1964) ve Frýdku Místku v rodině báňského inženýra. Vyrůstal jsem v Havířově a v Šenově, kde jsem taky musel chodit do školy a na gympl.

V roce 1987 jsem zamával brněnské universitě a s prvním titulem se vydal do odborného světa. Protože jsem se nemohl dočkat, tak jsem už v roce 1986 nastoupil na ostravskou pobočku ČHMÚ. Postupně jsem se potkal s klimatologií, meteorologií, hydrologií a okrajově i s čistotou ovzduší.

Ve stejném roce jsem začal externě vyučovat na Ostravské universitě, kde se snažím s malým úvazkem zůstat v kontaktu se studentským životem dodnes.

V roce 1991 jsem začal stoupat po kariérním žebříčku. Byl jsem vedoucím oddělení meteorologie a klimatologie. Většina mých podřízených byla starší než já a byla to klidná a krásná doba.

V roce 1996 jsem se začal zabývat klimatologickou databází v ČHMÚ a postupně jsem ne zcela oprávněně získal pověst „stvořitele aplikace CLIDATA“. Tato aplikace se dnes používá v ČHMÚ a vyvezli jsme ji do mnoha dalších zemí (Ghana, Makedonie, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Barbados, Niger, Etiopie, Dominikánská republika, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Namibie, Černá Hora, Guyana, Tanzánie a další) a ve spolupráci s AGRHYMET v Nigeru je aplikace šířena do dalších zemí Afriky. Více na www.clidata.cz.

V roce 2003 jsem se pracovně přesunul do Prahy, kde jsem se usadil na židli „nejvyššího“ českého meteorologa. Vydržel jsem to do konce roku 2011. V roce 2012 jsem se vrátil do Ostravy a zpět ke klimatologii.

Po dlouhém úsilí a na druhý pokus se mi podařilo v červnu 2007 obhájit disertaci.

V letech 2008 až 2012 jsem byl členem dozorčí rady ÚFA AV ČR. Byla to zajímavá zkušenost.

Od 16. srpna 2010 má moje dcera dceru, od 13. května 2012 druhou. Okolí mi začalo říkat „dědečku“.

Od roku 2011 jsem tzv. GEO Principal - zastupuji Českou republiku v GEO.

Od roku 2013 jsem se stal vedoucím redaktorem časopisu Meteorologické zprávy.

Od dubna 2014 jsem své působení v klimatologii rozšířil o funkci národního kontaktu pro IPCC.

Od roku 2015 jsem členem redakční rady slovenského Meteorologického časopisu.

Od července 2020 koordinuji řešení projektu TAČR s názvem PERUN, který, dá-li Perun, budeme řešit do konce roku 2026.