Emise CO2eq

RT | 17.12.2019

Děkuji, to co uvádíte je pravda jen za předpokladu, že by s poklesem emisí klesala i přirozená schopnost oceánů a krajiny absorbovat CO2. A k tomu snad nedojde, i když se bude tato schopnost se stoupající teplotou snižovat. Aktuálně klimatický systém absorboval více než polovinu celkových antropo emisí CO2eq (viz kap. 4.3 ZDE: https://www.klimatickazmena.cz/download/6cb3587ac9eaf77b4b8e83b50a138739/4.%20kapitola_uhl%C3%ADkov%C3%BD%20cyklus.pdf).

Přidat nový příspěvek