Re: Emise CO2eq

Erik Schwarzbach | 17.12.2019

Děkuji za odpověď. Došel jsem k podobným číslům, když jsem podělil množství CO2 v atmosféře kumulovanými emisemi CO2. Vyšlo mi 40%. Zbytek se ukládá téměř jen do oceánů. Klimatické modely však vesměs považují atmosféru za sink a předpokládají přetrvávání nahromaděného CO2 v atmosféře v řádu 1000 let, viz např Global Carbon Project. Ze zubů Keelingovy křivky i z fyziologie rostlin lze odvodit, že co fotosyntéza z atmosféry během části roku odčerpá, v další části roku se zas dostane do atmosféry dýcháním, konzumací produktů fotosyntézy a spalováním. Každoroční přebytek bilance vzniká emisemi, bez nichž by Keelingova křivka měla nulový trend. Pro snížení atmosférického CO2 o 1 ppm ročně by bylo třeba vysázet les o rozloze EU a vyprodukované dřevo by se nesmělo spálit či jinak spotřebovat, ale uložit pod zem. Nejsem proto tak optimistický, že po snížení emisí na nulu se atmosférickž CO2 zas dostane v řádu 100 let na předindustriální úroveň.

Přidat nový příspěvek