A opět sucho

07.05.2020 21:42

Je super, že se od covid-19 začínají naše zájmy přesouvat opět k obyčejnému každodennímu životu. Například můžeme kolem sebe vidět, že je sucho. A nijak nás to nepřekvapuje, protože podobné sucho je na jaře (a nejen na jaře) už několik let. Jistě, sucho není ve střední Evropě nic, co by nás mělo překvapovat. Pamětníci vyjmenují jistě několik „suchých roků“, které zažili jako děti, stejně tak ve starých novinách a kronikách najdeme velké množství stesků na sucho. V posledních několika málo letech je však situace kolem sucha trošku jiná, než si pamatujeme, nebo než se můžeme dočíst ve starých tiscích. V čem? Často říkám, že je dlouhodobě (v měřítku posledních desetiletí) množství srážek v Česku zhruba stejné. Jenomže v posledních letech je „stejně podnormální“. A k tomu přistupuje problém s teplotou. Je zvýšená. Záměrně to píšu takto lékařsky, abychom si uvědomili, že bychom měli začít léčit. Pochybujete? Podívejte se na tento obrázek:

Grafické porovnání roční teploty a ročních srážek v letech 2014-2019 s dlouhodobým průměrem (1961-1990). Červeně je zvýrazněna poloha průměru (odchylka 0 °C pro teplotu a 100 % pro srážky). Realista vidí problém, skeptik vidí úhrn srážek v roce 2017, který byl 1 % nad průměrem A ještě jeden obrázek:

Dubnové průměry teploty (°C) v období 1771-2020 a srážek (mm) v období 1881-2020 vypočtené pro Česko. Realista vidí, že se za posledních 100 let dubnová teplota zvýšila o 1,5 °C a dubnový úhrn srážek je nižší o 10 mm. To není dobrá zpráva ani pro skeptika. Vyšší teplota znamená vyšší výpar z krajiny, která má méně vody.

Proto jsem byl dost překvapen, když jsem v článku o suchu, na který jsem byl upozorněn (ZDE) našel například tuto citaci: „Nutno dodat, že stejně jako v případě temných vizí s koronavirem stojí poprask s nedostatkem vody na odhadech a neověřených informacích.“ Odhady a neověřené informace? Pane Holube, co více byste ještě chtěl? A na jakých odhadech a informacích stojí Holubovo konstatování, že „Současná epizoda snad brzy skončí a jen tak se nevrátí.“? To, že autor v dalším textu dává do protikladu oteplování vlivem zesilujícího skleníkového efektu a změny v hospodaření s vodou a půdou v krajině snad už ani nechci komentovat. To přece spolu úzce souvisí, jedno zhoršuje druhé. A mělo by nás uklidnit, že „následujeme civilizace, které vyschly, i když nepálily uhlí a nezvyšovaly hladinu kysličníku uhličitého, jak říká v článku doc. Pokorný“? Neměla by nás naopak celá situace trápit o to více, protože vysycháme 2x? 

Pocitadlo Web4U.cz