Arktida bez ledu

03.01.2021 19:24

Už více než 10 let se setkávám s pojmem "ice-free Arctic". První moje představa, že bude "Arktida bez ledu" nebyla správná. Postupně jsem si dostudoval více definic - např. bude v Arktidě led pokrývat oceán na ploše méně než 500.000 km2. Nebo bude na ploše menší než 15 % pro jednotlivá okrajová moře. A zároveň lze dohledat různé odhady, kdy k tomu dojde - za pět let, do roku 2015, do poloviny století, ... Panuje v těchto odhadech docela zmatek, bohužel. Proto jsem si s radostí přečetl článek "The seasonal and regional transition to an ice-free Arctic" kolegů z norského Bergenu. Článek shrnuje výsledky sady CMIP6 modelů připravených před vydáním šesté hodnotící zprávy IPCC.

Výsledky ukazují, že se okrajová moře dočkají pokrytí ledem na ploše menší než 15 % v létě už do poloviny století a v Barentsově moři do konce století i v zimě. Pro centrální Arktidu (oblasti kolem severního pólu) některé modely podmínky ice-free nepředpokládají ani v létě, ale okrajová moře to už mají ve druhé polovině století spočítané. Oproti některým alarmistickým výkřikům přináší tento článek dobré zprávy. 

Ale jsou to zprávy hodně špatné. Velké plochy bez ledu i jen po část roku znamenají velké změny v tepelné bilanci polárních oblastí, velké změny v proudění a v přesunech vzduchových hmot s dosahem až do mírných šířek (např. střední Evropa nebo centrální USA). Změny v tzv. tryskovém proudění (jet stream), který tvoří bariéru pro přesun vzduchových hmot, zaznamenáváme už nyní - sníh na Floridě, letní požáry ve Skandinávii nebo sucho za Uralem. 

Pocitadlo Web4U.cz