Cena za komunikaci globální výzvy změny klimatu

17.09.2019 14:10

Informační centrum OSN v Praze předalo první výroční cenu Za komunikaci globální výzvy změny klimatu, která je určena pro vědce a experty, zabývající se problematikou změny klimatu. Výběrem laureáta byl pověřen nominační výbor složený z osobností z akademické obce, institucí státu, nevládního sektoru, médií, soukromé sféry i mezinárodních organizací. Ocenění by mělo přispět k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na nejnovějším poznání založené veřejné diskuse, která je klíčová pro efektivní řešení současné nejvážnější globální výzvy.

Jsem poctěn, že jsem tuto cenu dostal v letošním roce já. Nejsem však zvyklý přebírat ceny a netěší mě to. Je to totiž výzva k ohlédnutí a já se ohlížet ještě nechci. V podstatě považuji mou nominaci za omyl.

A to je hlavní důvod, proč jsem svých 15 minut slávy při předávání ceny využil k uvádění omylů z klimatických debat na pravou míru. Vybral jsem deset z plejády těchto omylů:

  1. Vliv skleníkových plynů na oteplování je nepotvrzená hypotéza
  2. Množství CO2 je zcela zanedbatelné a není to škodlivina
  3. Největší vliv na oteplování má vodní pára, protože je to nejvýznamnější skleníkový plyn
  4. Klima se měnilo vždy
  5. Grónsko bylo za Vikingů zelené
  6. Kolem Antarktidy je více ledu a tedy se ochlazuje
  7. Když přestaneme v Evropě létat, tak to pomůže klimatu
  8. Když přestaneme v Evropě jíst maso, tak to pomůže klimatu
  9. Neumíte předpovědět počasí na zítřek, a předpovídáte do konce století
  10. Když přeletíme z New Yorku do Los Angeles, tak se oteplí o 20 °C a přežijeme to

Některé z výše uvedených omylů nejsou omyly proto, že by nebyly pravdivé. Jen zapomínají na souvislosti nebo vnucují něco dalšího, co už pravdou není. Například v Omylu č. 2 je pravdou, že množství CO2 v atmosféře je zcela zanedbatelné. Ale na množství (stejně jako v jiných oborech na velikosti) přece nezáleží. Důležité je v tomto případě radiační působení CO2 v atmosféře. V Omylu č. 3 je také pravda, že nejvýznamnějším skleníkovým plynem je vodní pára. Ale ta má vliv na teplotu, ne na oteplování atmosféry. Pokud v tom někdo nevidí rozdíl, není mu pomoci. A Omyl č. 4? Klima se měnilo vždy. I bez člověka. To ano, ale to přece není důvod zpochybňovat vliv člověka na dnešní klima. To je stejné, jako by někdo tvrdil: „Člověk vždy chodil pěšky, není tedy možné, aby dnes jezdil na kole“. Omyly č. 7 a 8 taky mají svou pravdu. Ale není důvod, aby se nelétání a vegetariánství stalo symbolem boje za klima. Větším problémem k řešení je výroba energie a to globálně, ne hlavně v Evropě.

Nevím, jestli se mi těch 15 minut slávy podařilo využít smysluplně. Snad ano. Snad někdo pochopil, že klimatologie a změna klimatu jsou docela složité disciplíny. Každopádně si myslím, že každý z výše zmíněných omylů by si zasloužil samostatné pojednání s rozsáhlým vysvětlením.

Cenu už mám, teď pár slov chvály a 15 minut slávy (foto Hanka Stehlíková, ČHMÚ)

Pocitadlo Web4U.cz