Ideální klima

10.12.2019 20:12

Pořád častěji zjišťuji, že bojujeme proti větrným mlýnům. Předkládáme fakta a vrací se nám různé smyšleniny. Je smutné, že nesmysly o změně klimatu šíří i politici mající velký mediální prostor nebo dokonce špičkoví experti v různých oborech, kteří si myslí, že mají dostatek znalostí i v klimatologii. Níže uvedené perly mají potom neskutečný počet „lajků“ a „sdílení“, zatímco fakta zůstávají nepovšimnuta.

  • „Jediná neoddiskutovatelná devidace vývoje holocénu od předchozích 9 interglaciálů je trošku více CO2 v atmosféře v posledních pár letech.“ 
  •  „Změřil někdo, kolik CO2 bylo erupcí vytvořeno? Budou se na to konto zvyšovat socialistické klimazávazky?“
  • „Většina "klimatologů" jsou spíše meteorologové, protože studují a interpretují ten kraťoulinký úsek zemské historie, odkdy existuje teploměr.“
  • „Snižovat emise CO2? A proč si myslíte, že potom budeme mít to jediné správné ideální klima?“

Ta poslední perla o ideálním klimatu se docela často opakuje. Nevím, kde vznikla, ale zaslouží si širší vysvětlení. 

Klima se vždy měnilo a měnit se bude. Aktuálně směřujeme v horizontu cca 10000 let k době ledové a nedá se předpokládat, že by člověk tuto astronomickou danost ve vývoji Země nějak zvrátil (ale kdo ví, co bude za 5 nebo 10 tisíc let, že). Dnes máme jistotu, že rychlý vzestup teploty za posledních 50 let je reakcí na rostoucí koncentrace skleníkových plynů (a změny ve využívání krajiny) za více než 200 let. Proto voláme po snížení jejich antropogenních emisí. Považuji to za logické a správné, protože tento vzestup vychýlil klimatický systém z rovnováhy. Ale to neznamená, že bych volal po návratu k nějakému „správnému a ideálnímu klimatu“. Nic takového neexistuje a z ničeho takového, prosím, klimatology neobviňujte. My voláme jen po tom, abychom nechali klima jeho přirozenému vývoji. Často totiž zapomínáme, že klimatický systém je schopen absorbovat až 50 % antropogenních emisí CO2. Tato jeho přirozená schopnost se s rostoucí teplotou snižuje, ale pořád jsme u této magické hodnoty. A pokud to ještě nikomu nedochází, tak by stačilo globálně snížit jeho emise o 51 % a systém by se začal dostávat do rovnováhy. Sice hodně pomalu, ale hodně by to pomohlo. Říká se tomu čistá nula nebo uhlíková neutralita. Tak v čem je problém?

Diskusní téma: Ideální klima

Jak víme, že CO2 způsobuje globální oteplování?

Jan Kulísek | 20.01.2020

Fakt, že CO2 je skleníkový plyn a jelikož ho lidé vypouštějí do atmosféry, rozhodně neznamená, že způsobuje globální oteplování. A víme vůbec, jestli se globálně otepluje? Měření globální teploty je nesmírně složitý proces, který zahrnuje měření přístroji vypouštěných na meteorologických balónech a satelitech. Spolehlivá a přesná data měření globálního rozsahu jsou k dispozici pouze z posledních 10 až 20 let. Jak tedy můžeme stanovit, o kolik se Země oteplila či ochladila za posledních 100 a více let? Fakt je takový, že stanovit nic takového nemůžeme. A když nerozumíme globálním procesům v atmosféře, těžko můžeme předvídat, jaké bude klima za pět či deset let či dokonce za několik století. A když neumíme spolehlivě předpovědět počasí na týden dopředu či jaké bude příští rok léto, pak není možné aby si někdo troufal předpovědět klima na 10 či více let dopředu. A jen tak mimochodem, popsal někdo důvody prudkého globálního oteplení před 12 tisíci lety, které ukončilo poslední dobu ledovou? Ne, jedná se stále o velkou klimatickou záhadu, že ano. Jak tedy můžete tvrdit, že CO2 definuje dnešní globální oteplování? Aha, už to mám! Oni vás za to platí! Nemám pravdu?

Re: Jak víme, že CO2 způsobuje globální oteplování?

RT | 28.01.2020

Docela hodně omylů na jeden odstavec. Nejsměšnější je srovnání předpovědi počasí a odhadů klimatických charakteristik na 10 let dopředu. To nemyslíte vážně, že ne? A konec doby ledové před 12000 lety? Ať to bylo, jak to bylo, asi za to nemohl člověk, že ne? A určitě za to nemohl růst koncentrací GHG. A dnes? Cca 50% růst koncentrace CO2. Trojnásobek množství CH4. A to za cca 200 let Najděte jeden jediný rozumný důvod, proč by to nemělo zvýšit teplotu. Budu se těšit.
PS1: A pokud jde o určení globální teploty (přízemní, ne z balónů nebo z družic), pak je to docela velká věda. Ovšem právě přesná měření za poslední desítky let potvrzují, že to klimatologie dělá dobře.
PS2: Oni mě platí? Kdo oni? Koho máte na mysli? Já beru normální tabulkovou mzdu, stejně jako mnozí jiní.

Emise CO2eq

RT | 17.12.2019

Děkuji, to co uvádíte je pravda jen za předpokladu, že by s poklesem emisí klesala i přirozená schopnost oceánů a krajiny absorbovat CO2. A k tomu snad nedojde, i když se bude tato schopnost se stoupající teplotou snižovat. Aktuálně klimatický systém absorboval více než polovinu celkových antropo emisí CO2eq (viz kap. 4.3 ZDE: https://www.klimatickazmena.cz/download/6cb3587ac9eaf77b4b8e83b50a138739/4.%20kapitola_uhl%C3%ADkov%C3%BD%20cyklus.pdf).

Re: Emise CO2eq

Erik Schwarzbach | 17.12.2019

Děkuji za odpověď. Došel jsem k podobným číslům, když jsem podělil množství CO2 v atmosféře kumulovanými emisemi CO2. Vyšlo mi 40%. Zbytek se ukládá téměř jen do oceánů. Klimatické modely však vesměs považují atmosféru za sink a předpokládají přetrvávání nahromaděného CO2 v atmosféře v řádu 1000 let, viz např Global Carbon Project. Ze zubů Keelingovy křivky i z fyziologie rostlin lze odvodit, že co fotosyntéza z atmosféry během části roku odčerpá, v další části roku se zas dostane do atmosféry dýcháním, konzumací produktů fotosyntézy a spalováním. Každoroční přebytek bilance vzniká emisemi, bez nichž by Keelingova křivka měla nulový trend. Pro snížení atmosférického CO2 o 1 ppm ročně by bylo třeba vysázet les o rozloze EU a vyprodukované dřevo by se nesmělo spálit či jinak spotřebovat, ale uložit pod zem. Nejsem proto tak optimistický, že po snížení emisí na nulu se atmosférickž CO2 zas dostane v řádu 100 let na předindustriální úroveň.

Stabilizovat emise nestačí

Erik Schwarzubach | 15.12.2019

Máte pravdu s tou astronomickou daností a s tím, že z emisí se jen část dostává do ovzduší. Ale vůbec nemáte pravdu v tom, že stačí snížit emise o polovinu. Dokud emise z fosilních paliv neklesnou na nulu nebo nebudou beze zbytku odstraňovány novými technologiemi, bude atmosférická koncentrace CO2 stále stoupat a s tím poroste i odpovídající skleníkový efekt. Navíc tak jak budou klesat emise, bude ubývat i aerosolů v ovzduší, které nyní kompenzují většinu skleníkového efektu. Bez aerosolů proto vzroste energetická bilance planety (celkový forcing) z nynějších zhr. +1 W/m2 na 3 W/m2) s bolestnými dopady na oteplení Země. To vše jsou prosté fyzikální vztahy, které jsou dané,

Záznamy: 1 - 5 ze 5

Přidat nový příspěvek

Pocitadlo Web4U.cz