Ledovka nebo náledí?

08.01.2021 13:20

Otázka v nadpisu není důležitá, i když na ni také dojde. Rád bych upozornil, že v meteorologii a klimatologii (velmi příbuzné obory) existuje ustálené názvosloví, doporučené metody, jasné výsledky, ale i pravděpodobnostní modely a nejistoty. Nejsou to úplně jednoduché obory a docela jim škodí, když se někdo snaží být "tvůrčí" a vymýšlí si vlastní interpretace bez znalosti podstaty. V klimatologii jde například o srovnávání klimatických scénářů s předpovědí počasí nebo o posuzování antropogenního vlivu na změnu klimatu s použitím změn proběhlých na matičce Zemi před tisící i milióny lety.

Začněme s definicí. 

LEDOVKA (viz Meteorologický slovník) je souvislá, zpravidla homogenní průhledná ledová vrstva, která vzniká při mrznoucím mrholení nebo mrznoucím dešti, buď zmrznutím přechlazených vodních kapek při dopadu na zemský povrch nebo na předměty, jejichž teplota je záporná nebo slabě nad 0 °C, a nebo zmrznutím nepřechlazených vodních kapek okamžitě při dopadu na zemský povrch nebo na předměty, jejichž teplota je výrazně záporná. Ledovka se tvoří na vodorovných a svislých či šikmých plochách, na větvích i kmenech stromů, na drátech, tyčích, na povrchu země, na chodnících, vozovkách atd. Při déletrvajících podmínkách, vhodných pro její vytváření, může vrstva ledu dosáhnout tloušťky několika cm. Měrná hmotnost ledovky bývá 700 až 900 kg.m–3. Ledovka na zemi se nesmí zaměňovat s náledím.

NÁLEDÍ (viz Meteorologický slovník) je ledová vrstva pokrývající zemi, která vzniká: a) jestliže nepřechlazené dešťové kapky nebo kapky mrholení později na zemi zmrznou; b) jestliže voda z úplně nebo částečně roztátého sněhu na zemi opět zmrzne; c) jestliže při provozu vozidel na silnicích a cestách sníh zledovatí. Formy náledí b) a c) bývají označovány termínem zmrazky. Na rozdíl od ledovky se na vzniku náledí nepodílejí přechlazené vodní kapičky.

Ve výsledku je člověku jedno, na čem uklouzne nebo na čem dostane smyk. Ale velký rozdíl je většinou v rozsahu a výskytu. Ledovce se nedá vyhnout. Když vznikne, tak je všude. Na silnicích, na chodnících, na stromech, na plotech, na trávě, na elektrickém vedení.Náledí je jen tam kde bylo mokro po dešti nebo kde roztával sníh. Může být i antropogenní, když někde praskne vodovodní potrubí a vytékající voda zmrzne. :-) 

Včera vydali meteorologové ČHMÚ výstrahu na náledí. Text je jednoznačný, o ledovce tam není ani slovo. V textu výstrahy je i popis jak tento jev pravděpodobně vznikne a je přidáno i doporučení, jak bychom se měli chovat. Strašit za této situace ledovkou není fakt na místě. 

Já vím, média žijí ze sledovanosti a když tam dají ledovku, tak upoutají více pozornosti. A stačí to jen v titulku, viz tento skvost z Brněnské drbny, kde je v nadpisu ledovka a hned první věta už je správně s náledím.

Nebyla tato Drbna v mediálním prostoru osamocena. Zdárně ji sekundovala i další média. Nemyslím si, že je to neznalost. Je to snaha o upoutání pozornosti za každou cenu. Bohužel.

a) jestliže nepřechlazené dešťové kapky nebo kapky mrholení později na zemi zmrznou;
b) jestliže voda z úplně nebo částečně roztátého sněhu na zemi opět zmrzne;
c) jestliže při provozu vozidel na silnicích a cestách sníh zledovatí.
Formy náledí b) a c) bývají označovány termínem zmrazky. Na rozdíl od ledovky se na vzniku náledí nepodílejí přechlazené vodní kapičky

 

Pocitadlo Web4U.cz