Politika a věda

15.05.2022 16:18

V oblasti změny klimatu vychází klimatologie z dlouhých řad měření a z analýz různých proxy dat (vrty, sedimenty, letokruhy, ...). Rekonstrukce historického klimatu je dnes porovnávána s projekcemi klimatu budoucího. Proč? Klimatologie upozorňuje, že aktuální změny klimatických charakteristik nemají v historických záznamech obdobu pokud jde o rychlost a intenzitu změn, stejně tak pokud jde o příčinu aktuálních změn. Tyto výsledky jsou samozřejmě zatíženy chybou odhadů založených na různých modelech, jejich přesnost je však už delší dobu dostatečná k přípravě a provádění nutných opatření.

Věda připravila a připravuje podklady, politici, vlády a různá sdružení států mají zodpovědnost za přípravu a realizaci opatření, veřejnost kontroluje. To je hodně zjednodušený postup, který by nás měl připravit na budoucí projevy změny klimatu a jejich antropogennímu zesilování by měl zároveň dlouhodobě bránit.

Už delší dobu však vidíme, že to nefunguje. Před 15 lety dostali politici od IPCC v pořadí už 4. hodnotící zprávu o změnách klimatu. Přinesla řadu přesnějších informací než dřívější zprávy IPCC, přinesla řadu aktuálních výsledků a jasně ukázala, že už není vhodné čekat a nic nedělat.

Na tomto grafu vidíme pozorované oteplování v období 1990-2005 a ve stejném období odhady prezentované v předchozích zprávách IPCC (FAR, SAR, TAR). V období 2005-2025 vidíme projekce modelované podle tří různých SRES emisních scénářů (A2, A1B, B1) a odhadovaný chod teploty v případě plnění závazků k ochraně klimatu platných v té době. Dobře si pamatuji reakce části veřejnosti a politiků u nás, které považovaly odhady vývoje pro nejbližší dobu za přehnané, připravené jen proto, aby se klimatologové napakovali na grantech a spousty firem na opatřeních. Ne, že by to nebyla pravda. Firmy, které byly s politiky zadobře se opravdu napakovaly a dodnes o nich hovoříme jako o solárních baronech. Stejně bychom mohli označit jiné za agro-řepkové barony. Ale to by si měli sáhnout do svědomí autoři těchto prolobovaných opatření.

Do svědomí si musí sáhnout i klimatologové. Na grafu vidíme, že projekce pro období kolem roku 2025 se „dotýkají“ odchylky od období 1961-1990 ve výši 0,9 °C. A jaká je realita dnes?

Zde na analyzované GISS řadě teplotních odchylek za období 1990-2021 vidíme, že kolem 0,9 °C se odchylka začala pohybovat už po roce 2015 a tedy o 10 let dříve, než IPCC očekávalo. Pořád častěji se začíná ukazovat, že projekce prezentované IPCC jsou příliš konzervativní, příliš optimistické.

V srpnu 2022 přinesl IPCC další, pravděpodobně optimistické a konzervativní, odhady vývoje globální teploty do roku 2100 ve srovnání s obdobím 1850-1900.

Jiné srovnávací období, jiné scénáře. I v případě, že bude vývoj takto optimistický, tak se suneme k odchylce ve druhé polovině století nad 3 °C. A to příliš optimistické není, zvláště pokud si uvědomíme, že střední Evropa má zatím odchylku oproti globálním hodnotám dvojnásobnou a Arktida čtyřnásobnou.

Jsem rád, že umíme tento problém řešit. Nižší a nižší emise, zdravá krajina, čisté oceány. Všichni to víme, a všichni pro to děláme vše, co je v našich silách.

Nižší a nižší emise asi neznamenají jejich zvýšení o 50 % od roku 1990, že ne?

Kůrovcová kalamita u nás v posledních letech asi není symbolem zdravé krajiny, že ne?

Odpadky z pobřeží se do oceánu jistě nedostanou, že ne?

Co se musí stát, abychom o problémech nejen věděli, ale také je řešili? Po desítkách let, kdy víme, že jsou řešením změny v energetice, se politici konečně chytli za nos a začali problém řešit. Bohužel je k řešení nakopl až jeden kremlský skřet a jeho chování na Ukrajině. Bohužel.

 

Pocitadlo Web4U.cz

Diskusní téma: Politika a věda

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek