Překlad Shrnutí fyzikálních základů změny klimatu

08.09.2021 08:57

V letech 2021 a 2022 je vydávána Šestá hodnotící zpráva (IPCC Six Assesment Report – AR6). První část "Climate Change 2021: The Physical Science Basis" byla schválena a uvolněna k publikaci 9. srpna 2021. Druhá část "Climate Change 2021: Impacts, Adaptation, and Vulnerability" a třetí část "Climate Change 2021: Mitigation of Climate Change" budou schvalovány v únoru a březnu 2022. Souhrnný report by měl být na programu IPCC v září 2022.

Český hydrometeorologický ústav připravil (jako už tradičně u hodnotících zpráv) český překlad shrnutí (Summary for policymakers). Obsažnější Technické shrnutí (Technical summary) a celý report (Full report) jsou k dispozici na stránkách IPCC.

Pocitadlo Web4U.cz