Šokující studie? Pro klimatologii vůbec ne.

23.08.2022 10:55

Článek Daniela Kaisera na serveru Echo24 „Šokující studie klimaskeptika: měřící stanice teplot jsou na špatných místech“  se snaží čtenáře přesvědčovat, že klimatologie je postavená na špatných datech. Není to poprvé, klimatologové jsou už na podobné údery zvyklí. O co jde tentokrát?

Anthony Watts zopakoval svou analýzu umístění meteorologických stanic v USA („New Surface Stations Report Released – It’s ‘worse than we thought’“), kterou poprvé vypracoval již v roce 2009. Stejně jako tehdy tak i dnes, přináší tato studie hodně šokující informace o dodržování metodik platných pro umístění meteorologických stanic v USA. Neumím zpochybnit jeho závěr, že 96 % stanic je umístěno špatně, i když to považuji za silně přestřelenou hodnotu. Příklady uvedené ve studii lze však považovat za odstrašující. Pokud by data na těchto stanicích naměřená byla běžně používána například pro přípravu nebo pro hodnocení předpovědí počasí, nemohla by žádná předpověď na území USA nikdy být úspěšná. Je samozřejmě špatně, že v těch tisícovkách stanic, které jsou různě v USA umístěny lze najít desítky nebo dokonce i stovky špatných příkladů, které Watts nyní publikuje. Stanice na parkovištích, u silnic a chodníků, vedle větráků z klimatizací apod. Na jedné straně by se měli kolegové v USA zamyslet, ale na straně druhé mají skvělá data pro analýzy vlivu různých povrchů na měření. Mohou zkoumat nikoliv změnu klimatu, ale změny v místech, kde člověk tráví  ve venkovním prostředí dnes nejvíce času – na parkovištích, u supermarketů, vedle různých budov, na chodnících apod.

Z vlastní zkušenosti vím, že v americké NOAA jsou meteorologové a klimatologové zvyklí používat různé skupiny stanic pro různé účely. Říkají tomu „datasets“. Aby byla Wattsova analýza kompletní, bylo by nutné zjistit, pro jaké účely jsou ony špatně umístěné stanice užívány. Pokud jsou vůbec pro něco používány. V celé šíři to zjistit neumím, ale mám z doby řešení aféry kolem ukradených emailů (climategate) k dispozici databázi klimatických dat CRU (Climate Research Unit at University of East Anglia). Tato databáze obsahuje 1433 stanic z USA z celkem 5112 stanic z celého světa. Porovnal jsem stanice uváděné ve studii Wattse se stanicemi, které byly použity při přípravě Čtvrté hodnotící zprávy IPCC vydané v roce 2007 (poté byla data zveřejněna a tato databáze končí rokem 2011). Stanice, které uvádí Watts, a které jsou zároveň i v databázi CRU, jsou uvedeny v tabulce společně s obdobím, které je v databázi zpracováno.

Některé z Wattsem analyzovaných stanic v databázi CRU vůbec nejsou, jejich kvalita byla pravděpodobně špatná i ve starším období. Nenarazil jsem na žádnou, která by měla WMO indikativ (WMO – Světová meteorologická organizace). Z toho je jasné, že tyto stanice nebyly v době zpracování této databáze součástí standardní mezinárodní výměny dat. Velká většina těchto stanic je v databázi CRU jen do roku 1990, několik do roku 1996 nebo 2007 a jen jedna do posledního roku této databáze, kterým je rok 2011. Proč? To má jednoduché vysvětlení. Při zpracování těchto dat bylo zjištěno, že jsou data nekvalitní a nepoužitelná. A jejich nekvalita je dokonce tak zásadní, že nebyly ani homogenizovány - to je běžně užívaná metoda přepočtu dat z klimatických stanic v případě, že byla řada narušena nějakou systematickou změnou. Například přestěhováním, změnou čidel nebo metodik, výstavbou v okolí apod. Výše uvedené stanice však nebyly v jejich novějším období do zpracování zařazeny vůbec.

Závěr? Celá Wattsova studie a celý Kaiserův článek nemá vůbec nic společného s kvalitou „klimatických grafů“ (citace), i když se to snaží čtenářům podsouvat. Pro klimatologii tyto stanice používány nejsou. Pokud jsou používány pro jiné účely, mělo by to být vyhodnoceno. Pro konstrukci globálních řad dokladujících změnu klimatu platí jasná pravidla, která jsou klimatology dodržována. Kde jinde by klimaskeptici měli hledat chyby a manipulaci s daty než v datech CRU, která byla tolik pomlouvána v souvislosti s aférou climategate? Vyřazení těchto stanic ze zpracování jen dokládá, že i v CRU pracují klimatologicky správně.

Honba za senzací se tady příliš nepovedla. Studie jen ukazuje, že mají v USA na některých stanicích problémy s jejich umístěním. Z mého porovnání vyplývá, že takto naměřená data nejsou v klimatologii používána. To je pro mě důležitý závěr. Investice a provozní náklady takových měření si musí kolegové v USA zdůvodnit sami.

Pokud jde o „český rozměr“, pak je nutné dodat, že tepelný ostrov Prahy byl v nedávné době podrobně hodnocen v projektu UHI, k jehož výstupům se ve své habilitační práci na MFF UK vrací Michal Žák, tepelnému ostrovu nejen Prahy se dlouhodobě věnují i kolegové v ČHMÚ a dokonce už nějakou dobu diskutujeme i o měřeních na „nestandardních površích“, ve městech, u chodníků, u parkovišť apod. I v Česku jsme v posledních necelých 30 letech automatizovali měření teploty a z klasických teploměrů jsme přešli na čidla. Mohu však ujistit veřejnost, že nemáme z tohoto důvodu stanice blíže k budovám nebo na parkovištích, jak ukazuje Watts ve své studii (podle Wattse mají v USA problémy s instalací kabeláže, což mě překvapuje). I my dlouhodobě řešíme problémy s umístěním stanic a ne vždy můžeme dodržet všechna pravidla. Za všech okolností však zvažujeme, zda případné nedostatky ještě umožňují měření. Stanice podobné těm z Wattsovy studie u nás nenajdete, to bychom si neobhájili ani odborně, ani ekonomicky.

Ke kvalitě původní studie Anthony Wattse si dovolím přidat ještě jednu poznámku. Na obr. 14 (viz níže) uvádí Watts graf průměrné roční odchylky teploty v USA, který komentuje takto „In fact, the graphic clearly shows the United States to be cooler in May 2022 compared to January 2005.“ Pro jistotu ještě česky „Graf jasně ukazuje, že Spojené státy jsou ve skutečnosti chladnější v květnu 2022 ve srovnání s lednem 2005.“ Úžasný závěr. Ano, hodnota v grafu pro květen 2022 je nižší než hodnota v lednu 2005. Graf však ukazuje odchylky daného měsíce od průměru, leden 2005 cca 0,6 °C nad průměrem a květen 2022 cca 0,5 °C nad průměrem. Vyvozovat z toho, že bylo v květnu letošního roku v USA chladněji, než v lednu 2005 může jen někdo, kdo vůbec, ale vůbec nerozumí klimatologii. A proto je klimaskeptikem.

Pocitadlo Web4U.cz

Diskusní téma: Šokující studie? Pro klimatologii vůbec ne.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek