Cíl i cesta jsou důležité

24.04.2020 10:58

Klimatologové navrhují už desítky let, jakou cestou by se měla společnost vydat, aby v budoucnu zvládala reagovat na změnu klimatu. To je v pozadí za všemi navrhovanými opatřeními. Snižujme emise a starejme se o krajinu, tím se zpomalí růst koncentrací skleníkových plynů. Za pár let se růst i zastaví a koncentrace skleníkových plynů budou klesat. To samozřejmě v případě, že zdravá krajina, zdravá planeta, bude zpracovávat více skleníkových plynů než ona sama společně s člověkem produkuje. Jde tedy o navrácení křehké rovnováhy mezi produkcí a spotřebou skleníkových plynů v klimatickém systému. V zásadě jde o podobné "zploštění křívky", které nám v posledních týdnech ukazují naši epidemiologové. 

V klimatologii umím hodnotit jednotlivá opatření i jejich pravděpodobné dopady. Vím, že je důležitá cesta i cíl, výsledek. Pokud jde o covid-19, tak nejsem schopen hodnotit cestu. Jsem v pozici, kdy důvěřuji expertům. A nejsem schopen ani posuzovat, zda je možné při hledání cesty dávat přednost ekonomice nebo zdraví. Ale jedno vím jistě. Když se podívám na dobrý výsledek, tak určitě nebudu křičet, že cesta byla špatná, že měla a mohla být jiná. Nebudu se stavět do role generála po bitvě, jak to už dnes někteří dělají (... "my bychom už v lednu zdravotnický systém připravovali na pandemii" ...). A pokud jde o pandemii, tak pro mě je výsledkem počet mrtvých. Škoda každého života, ale zatím to u nás dopadá dobře.

Obr. 1: Počet hlášených obětí covid-19 k 23. dubnu 2020 (github.com)

Obr. 2: Vývoj počtu hlášených obětí covid-19 (github.com)

Pocitadlo Web4U.cz