Změna klimatu a covid-19 jako hoax

13.04.2020 11:17

Ve vánočním poselství pan prezident Zeman odmítl opatření směřující ke snižování emisí skleníkových plynů, se zdůvodněním, že je to ekonomicky nesmyslné (např. ZDE). Naproti tomu včera nám sdělil, že podporuje nutnost bojovat proti covid-19 a chránit tím životy lidí i přesto, že je to ekonomicky nesmyslné. Dokonce odkazy na ekonomické problémy s tím související označil za „zhovadilé“.

Bohužel, ani vzdělaným lidem nedochází obrovská podobnost pandemických problémů a problémů, které nám přináší změna klimatu. Mnozí dlouho problém covid-19 zpochybňovali a zlehčovali – je to daleko, nic se neděje, my to zvládneme, nepřehánějme opatření, …. V čele těchto popíračů najdeme amerického prezidenta, který situaci nechápe doteď. I u nás najdeme hodně příkladů, které se shlídly v Trumpovi a považují jak změnu klimatu, tak covid-19 za „hoax“. Doporučuji se podívat na server Neviditelného psa, tam těchto příkladů najdete povícero.

Klimatologové upozorňují na problémy spojené se změnou klimatu už několik desetiletí. Jednou z příčin jsou emise skleníkových plynů, které přesto celá desetiletí stoupají. A je zajímavé, že pokud už někdo z médií nebo z politiky nebo z hospodářství vezme toto téma vážně, tak po nás chce vědět, kdy a co se v budoucnu s klimatem stane. A diví se, že neustále přicházíme s pravděpodobnostními výstupy, které říkají, že za určitých předpokladů by se mohlo něco dít. Např. za předpokladu vývoje emisí a chování člověka podle vzoru „tak jako dosud“ stoupne teplota do konce století klidně i o více než 6 °C. Ovšem pokud budeme rychle emise snižovat a kolem roku 2050 bude lidstvo uhlíkově neutrální, stoupne teplota jen o 2 °C. To je hodně velký rozptyl závislý na našem chování.

A stejně postupují média a veřejnost i dnes. Všichni tlačí naše politiky do předložení plánu, co a kdy a jak se bude uvolňovat, kdy a jak půjdou děti do školy, kdy a jak budou otevřené restaurace a jestli budou letní festivaly. A diví se, že žádný takový plán není a ani nemůže být. Záleží totiž nejen na našem chování, ale i na chování předmětného viru, na jeho reakcích na vývoj počasí, ale i na jeho možných mutacích. Záleží na kombinaci našeho chování, které jen těžko lze odhadnout a na vlastnostech okolního prostředí. Bude se vir šířit lépe nebo hůře za teplého počasí? Bude náš organismus lépe nebo hůře reagovat za deště, za horka, za větru, … To asi zatím nikdo neví. Stejně jako klimatologové dnes ví, že přírodní systémy zatím absorbovaly a zpracovaly zhruba 50 % našich emisí CO2, ale nikdo neví, jak bude tato absorpce pokračovat v teplejším klimatu. Jen předpokládáme, že se bude snižovat, ale dělat jednoznačné výhledy možné není.

A když už jsou ty jarní Velikonoční svátky, chovejme se tak, abychom letní svátky Cyrila, Metoděje a mistra Husa nemuseli přežívat v rouškách.

Pocitadlo Web4U.cz