Zvýšení globální teploty nad 1,5 °C

10.09.2020 12:31

Už pár let je v souvislosti s Pařížskou dohodou k dispozici Speciální zpráva IPCC Global Warming of 1.5 °C. Tato zpráva předpokládá, že bude v období od 2030 do 2050 překročena hranice růstu globální průměrné teploty oproti předindustriálnímu období (zde 1850-1900) o 1,5 °C. Období kolem roku 2040 (viz obrázek níže) je pro toto překročení považováno za nejpravděpodobnější (nejjistější), není však vyloučeno, že tato situace nastane dříve nebo později (nižší pravděpodobnost). Některé servery v těchto dnech objevily tiskovou zprávu WMO (New climate predictions assess global temperatures in coming five years) z 8. července 2020, která říká, že je 20% pravděpodobnost dosažení průměrné roční globální teploty vyšší o 1,5 °C nad uvedený průměr 1850-1900 v nejbližších pěti letech. Zní to dramaticky, ale to je něco jiného a nelze to srovnávat s výše uvedeným očekávaným rokem 2040 podle IPCC. A ani to není v rozporu. Že to tak je lze doložit citací z této tiskové zprávy, která očekává jen 3% pravděpodobnost, že pětiletý průměr globální teploty za období 2020-2024 tuto hranici přesáhne. To docela potvrzuje původní (prý příliš konzervativní) předpoklad IPCC, že bude tato hranice pokořena někdy kolem roku 2040.

Pozorované (do roku 2017) a modelované (období 2018-2100) odchylky průměrné globální teploty od období 1850-1900. Rozptyl modelových hodnot je dán použitým emisním scénářem. Zdroj: IPCC SR1.5.

Pocitadlo Web4U.cz