Strom

10.10.2019 22:21

K čemu nám je takový STROM? Produkuje kyslík, absorbuje CO2 (viz předchozí blog o CO2), hospodaří s vodou, zadržuje vláhu v půdě̌, zachytává́ prach, odpařuje vodu, brání erozi, obohacuje půdu o živiny, pohlcuje hluk, poskytuje útočiště pro zvířata a řadu dalších organismů…. STROM zachycuje přízemní ozón, oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý́ a další́ látky. STROMY fungují v krajině jako větrolamy. Zpevňují nestabilní́ břehy. A když se posléze za několik desetiletí stane STROM nábytkem, stavebním materiálem nebo palivem, jeho užitek může pokračovat. Mnozí z nás ocení STROM i jako krásno.

Každý STROM, který zasadíme, dodává do ovzduší kyslík a do kmene, listí a podloží naváže oxid uhličitý, významný skleníkový plyn. Experti udávají, že STROM za 100 let absorbuje 1 tunu CO2.

I proto považuji nápad předat s Cenou Za komunikaci globální výzvy změny klimatu i STROM za skvělý. Javor babyku. STROM, který může podle wikipedie růst 150 až 200 let do výšky až 25 m.

Při převzetí této Ceny jsem slíbil, že tento STROM samozřejmě vysadím někde v prostorách našeho ústavu. A to se dnes stalo. Společně s vedoucím informačního centra OSN v Praze Michalem Brožou a vedoucím observatoře ČHMÚ v Doksanech Martinem Možným byl javor babyka vysazen v areálu observatoře v blízkosti mezinárodní fenologické zahrádky. Observatoř Doksany je specializovaným pracovištěm ČHMÚ, které provádí dlouhodobý monitoring půdního klimatu a měření výparu na území ČR, provádí biometeorologický výzkum, současně plní funkci profesionální meteorologické a referenční klimatologické stanice, je součástí mezinárodní sítě pro monitoring CO2, spektroradiometrických měření a fenologických pozorování. Observatoř se účastní řady mezinárodních programů, jako je IPG (International Phenological Gardens), ABBA (Harmonising and Integrating Trace Gas Flux Measurements in Europe) a  EUROSPEC (Spectral Sampling Tools for Vegetation Biophysical Parameters and Flux Measurements in Europe). Pracoviště zajišťuje vývoj a provoz modelu hodnotícího nebezpečí požárů v ČR pro Systém integrované výstražné služby (SIVS) a spolupodílí se na monitoringu sucha v ČR.

Tak doufejme, že se bude STROMU v areálu observatoře Doksany dařit.

 

Pocitadlo Web4U.cz